Pathfinders

18 april 2014

Staatsburgers evacueren tijdens burgeroorlogen in het buitenland, arrestanten ophalen in onveilige gebieden of hulpgoederen afleveren onder gevaarlijke omstandigheden. Voorbeelden van operaties waarbij de Nederlandse regering een beroep doet op de krijgsmacht.

error: