Richtlijnen Defensie App’s

14 januari 2016

De rijkshuisstijl voorziet niet in richtlijnen voor Apps binnen het rijk. Vooruitlopend op eventuele rijksbrede ontwikkelingen heb ik voorstellen gemaakt voor Defensie specifieke apps.

Gen-Home-Def-App

Overzicht mogelijkheden

error: